Beseda k metodice prevence závislostí
Dne 17. 3. 2021 proběhla na Střední škole Jablunkov online beseda vedená instruktory neziskové organizace RENARKON o.p.s. Ostrava. Lektory byli Bc. Klára Badurová a Bc. Lukáš Bílý. Beseda byla primárně zaměřena na prevenci rizikového chování při drogových a nelátkových závislostech, dle metodického plánu prevence.
Besedy v online prostředí se zúčastnili žáci prvních ročníků (1.BC a 1.SI), kterým lektoři zprostředkovali výklad základních pojmů primární prevence a přiblížili jim práci v kontaktním a poradenském centru. Popsali také službu terapeutické komunity Renarkon o.p.s , která pomáhá klientům, kteří se rozhodnou skoncovat se závislostí (alkoholovou i nealkoholovou) nebo s patologickým “gamblerstvím”. Žákům přiblížili problematiku práce se závislými. Beseda byla rozdělena do více bloků, ve kterých žáci měli možnost reagovat na danou problematiku, vyjádřit svůj názor nebo klást lektorům zvídavé otázky. Žáci se zajímali především o to, v jakých podmínkách fungují klienti v terapeutické komunitě nebo jakým stylem života žijí závislé osoby mimo dosah působnosti organizace. Na závěr lektoři poskytli žákům kontaktní údaje poradenského centra ve Frýdku-Místku, na které by se při případných problémech mohli obrátit.
Z pohledu školního metodika prevence (Ing. Ján Zákopčan, PhD.) byla beseda vedena zkušenými lektory, kteří jsou zpravidla v prvním kontaktu s osobami, jež se staly uživateli návykových látek nebo propadly jiné závislosti. Přestože beseda probíhala v online prostředí, lektoři prezentovali danou problematiku velmi reálně a dokázali tak navodit atmosféru, jako by žáci byli v dané situaci přímými pozorovateli na místě události. Při kladení otázek byli žáci bez ostychu a o problematiku jevili aktivní zájem.
Věříme, že pandemická situace brzy dovolí, abychom tuto akci mohli zorganizovat přímo na půdě naší školy. Děkujeme tímto lektorům a organizaci RENARKON o.p.s. Ostrava.

 

Zajímavé čtení

Bulletin Kolibřík - CPP doporučuje. Na stránkách 19 - 23 najdete článek z naší produkce.

Školáci jsou ohroženi kyberšikanou

Blíží se začátek školního roku a na děti vedle spolužáků a nových zážitků číhá i zákeřný nešvar, s nímž bojují jak učitelé, tak i rodiče. Jedná se o kyberšikanu, jež zahrnuje zastrašování pomocí mobilních telefonů a internetu. Na budoucí školáky je proto zaměřená nová kampaň Minimalizace šikany.

Až deset procent školáků od 3. do 9. třídy zažilo kyberšikanu, současná kampaň radí rodičům a dětem, jak se s tímto nešvarem vypořádat.132650507 398452824940852 7493621111190082203 n

Co je to kyberšikana

Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků (např. sms a mms zpráv, videa, emailu, chatu nebo hanlivé webové stránky).

Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.

Do základních škol míří před začátkem školního roku 1,5 miliónu letáků, jež mají varovat před šikanováním prostřednictvím sms zpráv nebo internetu.

           Tyto plakáty budou distribuovány do školních sboroven. Mezi školáky a rodiče poputují brožury sdružení Minimalizace šikany.

www.minimalizacesikany.cz

"O takzvané kyberšikaně totiž děti, rodiče ani učitelé stále ještě moc nevědí, a tak se díky kampani Minimalizace šikany dozvědí, kde hledat pomoc," řekla Ivana Šatrová z Nadace O2, která spolu s občanským sdružením Aisis projekt organizuje.

Mezi další kampaně, které pomáhají zvládat nástrahy internetu, patří Bezpečný internet nebo Seznam se bezpečně.

"Urážlivé sms, vyvěšování zesměšňujících videí na webu nebo urážení na Facebooku nemusí být legrace - říká se tomu kyberšikana," stojí na 750 tisících letácích putujících ke všem žákům od 3. do 9. třídy. Na prospektu najdou děti kontakty na bezplatnou Linku bezpečí (800 155 555) a internetovou poradnu (www.minimalizacesikany.cz). Leták má děti především povzbudit, aby se nebály se s problémem kyberšikany někomu svěřit.

"Děti se pohybují ve virtuálním světě až příliš bezstarostně a řada dospělých jim nedokáže říct, jak se před riziky, která zde existují, chránit," upozornila Šatrová. Proto je dalších 750 tisíc letáků určeno rodičům, kteří se zde dozvědí, jak se kyberšikana projevuje a jak mohou svému dítěti pomoci.

Leták by měli dostat na první rodičovské schůzce na začátku školního roku. Zároveň míří do škol plakáty o kyberšikaně, které jsou určené k vyvěšení do sboroven. "Školy často mají pocit, že tím, že se kyberšikana odehrává mimo jejich zdi, se jich netýká. Výzkum ukázal, že tento jev úzce souvisí s klimatem ve třídě, často se propojuje se šikanou tváří v tvář a především to, že 78 procent agresorů navštěvuje stejnou třídu nebo školu jako oběť," uvedla manažerka projektu proti šikaně Jana Udatná.

Zákaz mobilů ve škole však prý nic neřeší. "Když nebudou mít mobil, najdou si jiný způsob," myslí si Šatrová. Plán nového ministra školství Josefa Dobeše (VV), díky němuž by mohl kantor na základě smlouvy s rodiči dočasně zabavit mobil zlobivému žákovi, však odbornice na šikanu vítají.                                                            Zdroj – www.novinky.cz

Zdali tyto letáky něčemu pomohou ukážš pouze čas, ovšem pokud se proti kyberšikaně nic dělat nebude, budou se její případy pouze rozrůstat a proto, pokud víte o nějakém podobném případu hledejte pomoc ať již pro sebe nebo pro šikanované spolužáky.

                                                                                                          Lukáš Bílý

Technostres

            Syndrom, který byl uznán jako další nemoc z povolání. Nejde o syndrom vyhoření, ale o neschopnost adaptovat se na sociální a technologický tlak. Člověk dnes bez nejrůznějších přístrojů nedokáže pracovat ani žít. Usnadňují život, ale také ho někdy dokážou pořádně zkomplikovat. Pro mnohé se technika stává zdrojem nočních můr.

            Termín technostres použil poprvé v roce 1984 americký psychoterapeut Craig Brod. Dnes je technostres běžně uznávaným problémem, kterým trpí obrovské množství lidí. Jde o patologický stav spojený s neschopností adaptace na přístroje používané v pracovním prostředí. Podle názoru psychologů tento stres může mít za čas dokonce vážnější důsledky než AIDS a rakovina. Prvním symptomem technostresu je úzkost. Projevuje se záchvaty hněvu, bolestmi hlavy, nočními můrami nebo trvalým odporem přijímat instrukce o chodu technických přístrojů nezbytných k práci.

            Podle výzkumů lidem nejvíc vadí pomalost softwaru, zamrznutí systému, ztráta dat, chyby v programování, spamy, dotěrné internetové reklamy a problémy s novými programy a příslušenstvím. Člověka se zmocňuje pocit bezmocnosti a frustrace. Internet je ze způsobů mezilidské komunikace nejvíce náchylný k agresivitě. Vytáčí uživatele třeba pomalým stahováním dat, situacemi, kdy se internetová stránka zablokuje a komunikace se přeruší až po chybné odkazy či informace.

            Odborníci používají k léčbě tohoto novodobého syndromu různé strategie. Jedna z nich vede k prostému zlepšení vztahu k přístrojům zaujmutím správné polohy, například správným držením těla při práci s počítačem a omezení doby práce s přístroji. Jiná strategie se zaměřuje na trénování asertivity pacienta vyvracením jeho představ o tom, že není schopen přístroj používat. Žádné zaručené postupy ale neexistují. Pro tento syndrom jednadvacátého století se zatím stále hledají účinná řešení.

                                                                       (Zdroj časopis 100+1 4/2010)

            Dnes v podstatě všechny obory lidské činnosti vyžadují využívání nejrůznějších přístrojů, přinejmenším počítačů. Starší lidé, kteří se s počítači během své předchozí pracovní kariéry nesetkali, mají nezřídka kdy strach ze zacházení s těmito přístroji, zdráhají se těmto zručnostem učit a tím snižují svou pozici na trhu práce. Naštěstí již povinná školní docházka na základních školách dává žákům možnost seznámit se se základy práce na počítači. To zvyšuje jejích orientaci v počítačovém prostředí moderní doby, ale také náchylnost k využívání počítačů jako zdroje zábavy. Běžnou praxí dneška se již stalo, že vlastní děti učí své rodiče zacházení s počítači a tím jim pomáhají odbourávání tohoto technostresu. Proto děti učte své rodiče zacházet s počítači a rodiče, vy se nestyďte své ratolesti o pomoc a radu požádat.

                                                                                              Lukáš Bílý

Příliš času před TV nebo počítačem škodí i aktivním dětem

Dětem, které před monitorem počítače nebo televizní obrazovkou tráví přes dvě hodiny denně a víc, hrozí, že se u nich objeví psychické problémy, a to bez ohledu na to, jak jsou jinak během dne aktivní. Tvrdí to vědci z britské Bristolské univerzity, o jejichž studii zveřejněné v časopise Pediatrics v úterý informovala agentura Reuters.

Výzkumu se zúčastnilo více než tisíc dětí ve věku deset a 11 let. Týden měly vyplňovat dotazník s otázkami na svůj duševní stav, problémy s vrstevníky a na to, kolik času stráví před televizí nebo počítačem. Vědci mezitím měřili jejich tělesnou aktivitu.

Pravděpodobnost větších psychických obtíží byla asi o 60 procent vyšší u dětí, které před některou z obrazovek trávily přes dvě hodiny denně, v porovnání s těmi, které tam trávily méně času. U dětí s více než dvěma hodinami denně před oběma obrazovkami se tato pravděpodobnost více než zdvojnásobila. Na výsledky přitom neměly vliv obvyklé faktory jako pohlaví nebo věk, ale ani to, jak byly děti ve zbytku dne aktivní.

"Je známo, že fyzická aktivita prospívá tělesnému i duševnímu zdraví u dětí, a nyní tu je důkaz, že sezení před obrazovkou je spojeno s negativním chováním," řekla Reuters výzkumnice Angie Pageová. "Ale nebylo jasné, jestli vysoké hodnoty pro pohyb u dětí 'vyrovnají' vysoké hodnoty sledování obrazovky," dodala.

Výsledky to ale podle vědců zřejmě nenaznačují. Sedavá aktivita s psychickou pohodou prý pravděpodobně nesouvisí tolik jako činnost, které se přitom děti věnují. Podle Pageové tak čtení nebo vypracovávání domácích úkolů negativní vliv neměly. Výzkumníci však podle Reuters přiznali některá omezení během studie včetně schopnosti dětí přesně si při vyplňování dotazníku vybavit, čím se zabývaly.

Zdroj Novinky.cz

Podkategorie

Free Joomla! templates by Engine Templates