Indikované skupiny pro děti a mládež

Cílem programu Indikované skupiny je rozšíření preventivních aktivit o práci
se skupinami dětí a mládeží s indikovaným problémem ( např. experimentování
s drogami, alkoholem a patologickým hráčstvím) s důrazem na snížení dopadu (ů)
tohoto sociálního handicapu.
Program navazuje na dosavadní programy Centra primární prevence a vzdělávací
akce akreditované MŠMT v oblasti nežádoucích jevů.

Indikovaná skupina:

Děti a mládež s tendencemi k užívání drog
Skupina je určena dětem a mládeži s tendencí k užívání alkoholových
i nealkoholových drog, patologickým hráčům.

 

Okruhy tématických bloků:
- Okruh komunikační a prezentační
- Okruh profesního poradenství a vzdělávání
- Okruh aktivního trávení volného času
- Individuální poradenství ve spolupráci s Poradnou Renarkon

Jak je možné žáka či studenta doporučit do skupiny
Je-li pedagogem indikován u dítěte či mladistvého jeden z výše uvedených
problémů, lze rodičům dítěte doporučit jeho zařazení do skupiny. Po souhlasu
rodiče předá pedagog kontakt na Centrum primární prevence Renarkon nebo
přímo zajistí objednání.
Studenti středních škol mohou sami požádat o zapojení do skupiny se
souhlasem zákonných zástupců.

Maximální počet v jedné skupině činí 12 osob.

Služba je poskytována zdarma.