Komunitní centra

Občanské sdružení Vzájemné soužití

Komunitní centra poskytují všem obyvatelům komunity vhodný chráněný prostor

pro vzájemné setkávání a smysluplné trávení volného času. Služby je poskytována

ambulantní i terénní formou.

 

Komunitní centrum Liščina

adresa služby Sodná 25, 711 00 Ostrava-Muglinov

telefon 596 244 640, 777 760 199

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.vzajemnesouziti.cz

 

Komunitní centrum Zárubek

adresa služby Zárubecká 16, 712 00 Slezská Ostrava

telefon 596 244 507, 777 760 198

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.vzajemnesouziti.cz

 

Komunitní centrum Hrušov

adresa služby Divišova 266/18, 711 00 Ostrava-Hrušov

telefon 596 244 641, 777 760 195

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.vzajemnesouziti.cz

 

Komunitní centrum

Armáda spásy v ČR

Posláním služby je individuálním a odborným přístupem podporovat děti a mládež

formou nabídky programů k odpovědnému a tvůrčímu způsobu života, který jim

zároveň pomůže zůstat v přirozeném prostředí. Většina klientů patří do rizikové skupiny

dětí a mládeže. Využíváním NZDM předcházíme jejich soc. vyloučení. Cílem projektu je

zvýšit připravenost dětí do škol, nabídnout jim aktivní trávení volného času a rozvíjet

v nich pracovní návyky.

adresa služby Božkova 65, 702 00 Ostrava-Přívoz

telefon 596 135 202

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.armadaspasy.cz

 

Komunitní centrum Vesničky soužití

Diecézní charita ostravsko-opavská

Nízkoprahové centrum pro děti od 6 do 18 let. Nabízí bezpečné a podnětné trávení

volného času prostřednictvím zájmových, sportovních, kulturních a jiných aktivit.

adresa služby Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava-Muglinov

telefon 596 241 141-2

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.dchoo.caritas.cz , www.vesnickasouziti.caritas.cz

 

Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Charita Ostrava

Posláním Charitního střediska Michala Magone – nízkoprahového zařízení pro děti

a mládež v Ostravě je motivovat a podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu přístupu při

řešení obtížných situací. Vytvářením bezpečného prostoru pro poradenství a zábavu

jim umožňujeme objevit hodnotnější prožívání jejich běžného života.

adresa služby Václava Košaře 12a, Ostrava - Dubina 700 30

telefon 599 527 250, 732 632 318

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.ostrava.caritas.cz

 

Pavučina

Pavučina občanské sdružení Den, pobočka Ostrava

Preventivní a volnočasové služby pro neorganizované děti a mladé lidi ohrožené

sociální exkluzí, primárně žijící v ostravské městské čtvrti Kunčičky.

adresa služby Bořivojova 29, 718 00 Ostrava-Kunčičky

telefon 607 117 120

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.pavucina.net

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

CENTROM, o.s.

Otevřeno každý všední den odpoledne. Mimo nízkoprahové volnočasové aktivity, je

velký zájem o doučování, fungují zde různé zájmové kroužky - kroužek vaření, taneční,

pěvecký, výtvarný a PC kroužek. Dále jsou pořádány jednorázové akce, např. besídky,

výlety, soutěže.

adresa služby Sirotčí 45, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Pátova 2, 716 00 Ostrava-Radvanice

telefon 599 526 051; 596 768 684, 774 002 116 (Sirotčí);

596 240 496 (Pátova)

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.centrom.cz

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ - JEKHETANE

SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s.

Pro koho tu jsme: Děti od 6 do 15 let (Poruba) a od 6 do 18 let (Přívoz).

Děti, které mají problémy ve škole, doma nebo ve vztazích. Děti, kterých

se dotýká problém drog, kriminality, šikany či hazardními hrami.

Co nabízíme: Zájmové aktivity, rozvoj motorických, psychických a sociálních

dovedností, besedy, pomoc s řešením osobních problémů, pomoc se školou či s prací

apod.

adresa služby Palackého 25, 702 01 Ostrava - Přívoz

Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava - Poruba

telefon Přívoz - 595 136 720

Poruba - 596 912 935

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.jekhetane.cz