Poradna pro ženy a dívky

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

Poradna pomáhá lidem v nepříznivých životních situacích, zvláště osobních

a vztahových, případně vzniklých v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím. Pro

školy nabízí preventivní program seminářů „Škola osobního života“ z oblasti vztahů

a sexuality. Součástí poradenství je i výkon SPOD.

adresa služby Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

Středisko RODINA, Syllabova 19, 703 86 Ostrava-Zábřeh

telefon 552 301 409, 737 203 027

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.prorodiny.cz

 

Krizové centrum pro děti a rodinu

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Posláním Krizového centra pro děti a rodinu v Ostravě je poskytování podpory rodinám

či jednotlivým členům při zvládání náročných životních situací souvisejících například

s výchovou dětí, rozvodovými a porozvodovými situacemi, narušenou komunikací,

apod.

adresa služby Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

telefon 596 123 555, 739 424 175

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.css-ostrava.cz

 

Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Posláním Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Ostravě je podpořit

a posílit člověka v obtížné osobní, partnerské, rodinné a mezilidské situaci natolik, aby

ji byl schopen sám zvládnout ve svém přirozeném vztahovém prostředí.

adresa služby Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava -Mariánské Hory

telefon 599 455 120, 605 292 252

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.css-ostrava.cz

 

 Sociální a psychologické poradenství

CPP,p.o., Poradna pro náhradní rodinnou péči Ostrava

Komplexní služby v oblasti NRP před přijetím dítěte do rodiny, těsně po přijetí a během

náhradní rodinné péče. Služby během odchodu dítěte z rodiny, služby pro biologické

rodiny dětí v NRP.

adresa služby Kratochvílova 7, 702 00 Moravská Ostrava

telefon 596 115 943, 777 704 036

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.cepp.cz

 

Vesnička soužití - sociální poradna

Diecézní charita ostravsko-opavská

Poskytování odborného sociálního poradenství v oblasti dluhového poradenství,

sociálního zabezpečení, bydlení, zaměstnanosti, rodinných a mezilidských vztahů.

adresa služby Betonářská 790/12, 712 00 Ostrava Muglinov

telefon 596 241 142, 731 625 865

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.vs.charita.cz

 

Poradna Cesta těhotenstvím

Dlaň životu, o.p.s.

Odborné sociální poradenství (prenatální vývoj dítěte, porod, péče o dítě, plánované

rodičovství, partnerské vztahy apod.), především poradenství v situacích tzv.

nechtěného těhotenství. Zprostředkovává službu duly (speciálně vyškolené ženy, která

poskytuje psychickou i fyzickou podporu rodící matce a její rodině). Je kontaktním

místem azylového domu pro těhotné ženy v tísni.

adresa služby Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava

telefon 605 329 232

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.dlanzivotu.cz

 

Centrum náhradní rodinné péče

Fond ohrožených dětí

Centrum náhradní rodinné péče poskytuje psychologické a sociálně-právní

poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, odborné provázení náhradním rodičům,

zájemcům o náhradní rodinnou péči i rodičům, jejichž děti vyrůstají mimo vlastní

rodinu. Dále jsou realizovány vzdělávací semináře pro odbornou i širokou veřejnost,

výchovně-relaxační víkendové pobyty a volnočasové aktivity pro náhradní rodiny.

adresa služby Žerotínova 1, 702 00 Ostrava

telefon 596 111 132, 724 667 613, 724 667 615

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.fod.cz ; www.cnrp.cz

 

Poradna Charity Ostrava

Charita Ostrava

Poradna Charity Ostrava poskytuje pomoc lidem v tíživé životní situaci prostřednictvím

odborného sociálního, právního a internetového poradenství.

adresa služby Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava - Vítkovice

telefon 599 526 906, 731 625 767

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.ostrava.caritas.cz

 

Poradna ELPIS Ostrava

Slezská diakonie

Pracoviště se specializuje na problematiku domácího násilí. Služba je poskytována

diskrétně, anonymně a bezplatně.

adresa služby 28.října 86, 702 00 Moravská Ostrava

telefon 596 615 935

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.slezskadiakonie.cz

 

Občanská poradna Ostrava

Slezská diakonie

Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství lidem v obtížných životních

situacích. Služba je poskytována na zásadách diskrétnosti, bezplatnosti, nezávislosti

a nestrannosti.

adresa služby 28. října 86, 702 00 Moravská Ostrava

telefon 596 611 237

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.slezskadiakonie.cz

 

Odborné sociální poradenství

Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava

Městský obvod Slezská Ostrava nabízí prostřednictvím oddělení sociálních služeb

obyvatelům sociálně vyloučené lokality Ostrava – Kunčičky poskytování Odborného

sociálního poradenství, a to ambulantní i terénní formou. Služba je zajišťována

v rozsahu základních činností dle ustanovení §37 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, v platném znění, v následujícím rozsahu:

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí.

Služba je poskytována bezplatně.

Cílové skupiny jsou osoby žijící ve vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti

domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový

způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, děti a mládež ve věku od 6

do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy a rodiny s dětmi/dítětem.

adresa služby Holvekova 204/44, 718 00 Ostrava - Kunčičky

telefon vedoucí oddělení 596 245 502, 602 369 430

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www stránky www.slezska.cz