Vytisknout

Školáci jsou ohroženi kyberšikanou

Školáci jsou ohroženi kyberšikanou

 

Blíží se začátek školního roku a na děti vedle spolužáků a nových zážitků číhá i zákeřný nešvar, s nímž bojují jak učitelé, tak i rodiče. Jedná se o kyberšikanu, jež zahrnuje zastrašování pomocí mobilních telefonů a internetu. Na budoucí školáky je proto zaměřená nová kampaň Minimalizace šikany.

Až deset procent školáků od 3. do 9. třídy zažilo kyberšikanu, současná kampaň radí rodičům a dětem, jak se s tímto nešvarem vypořádat.

Co je to kyberšikana

Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků (např. sms a mms zpráv, videa, emailu, chatu nebo hanlivé webové stránky).

Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.

Do základních škol míří před začátkem školního roku 1,5 miliónu letáků, jež mají varovat před šikanováním prostřednictvím sms zpráv nebo internetu.

           Tyto plakáty budou distribuovány do školních sboroven. Mezi školáky a rodiče poputují brožury sdružení Minimalizace šikany.

www.minimalizacesikany.cz

"O takzvané kyberšikaně totiž děti, rodiče ani učitelé stále ještě moc nevědí, a tak se díky kampani Minimalizace šikany dozvědí, kde hledat pomoc," řekla Ivana Šatrová z Nadace O2, která spolu s občanským sdružením Aisis projekt organizuje.

Mezi další kampaně, které pomáhají zvládat nástrahy internetu, patří Bezpečný internet nebo Seznam se bezpečně.

"Urážlivé sms, vyvěšování zesměšňujících videí na webu nebo urážení na Facebooku nemusí být legrace - říká se tomu kyberšikana," stojí na 750 tisících letácích putujících ke všem žákům od 3. do 9. třídy. Na prospektu najdou děti kontakty na bezplatnou Linku bezpečí (800 155 555) a internetovou poradnu (www.minimalizacesikany.cz). Leták má děti především povzbudit, aby se nebály se s problémem kyberšikany někomu svěřit.

"Děti se pohybují ve virtuálním světě až příliš bezstarostně a řada dospělých jim nedokáže říct, jak se před riziky, která zde existují, chránit," upozornila Šatrová. Proto je dalších 750 tisíc letáků určeno rodičům, kteří se zde dozvědí, jak se kyberšikana projevuje a jak mohou svému dítěti pomoci.

Leták by měli dostat na první rodičovské schůzce na začátku školního roku. Zároveň míří do škol plakáty o kyberšikaně, které jsou určené k vyvěšení do sboroven. "Školy často mají pocit, že tím, že se kyberšikana odehrává mimo jejich zdi, se jich netýká. Výzkum ukázal, že tento jev úzce souvisí s klimatem ve třídě, často se propojuje se šikanou tváří v tvář a především to, že 78 procent agresorů navštěvuje stejnou třídu nebo školu jako oběť," uvedla manažerka projektu proti šikaně Jana Udatná.

Zákaz mobilů ve škole však prý nic neřeší. "Když nebudou mít mobil, najdou si jiný způsob," myslí si Šatrová. Plán nového ministra školství Josefa Dobeše (VV), díky němuž by mohl kantor na základě smlouvy s rodiči dočasně zabavit mobil zlobivému žákovi, však odbornice na šikanu vítají.                                                            Zdroj – www.novinky.cz

Zdali tyto letáky něčemu pomohou ukážš pouze čas, ovšem pokud se proti kyberšikaně nic dělat nebude, budou se její případy pouze rozrůstat a proto, pokud víte o nějakém podobném případu hledejte pomoc ať již pro sebe nebo pro šikanované spolužáky.

                                                                                                          Lukáš Bílý

Vytisknout

Technostres

Technostres

            Syndrom, který byl uznán jako další nemoc z povolání. Nejde o syndrom vyhoření, ale o neschopnost adaptovat se na sociální a technologický tlak. Člověk dnes bez nejrůznějších přístrojů nedokáže pracovat ani žít. Usnadňují život, ale také ho někdy dokážou pořádně zkomplikovat. Pro mnohé se technika stává zdrojem nočních můr.

            Termín technostres použil poprvé v roce 1984 americký psychoterapeut Craig Brod. Dnes je technostres běžně uznávaným problémem, kterým trpí obrovské množství lidí. Jde o patologický stav spojený s neschopností adaptace na přístroje používané v pracovním prostředí. Podle názoru psychologů tento stres může mít za čas dokonce vážnější důsledky než AIDS a rakovina. Prvním symptomem technostresu je úzkost. Projevuje se záchvaty hněvu, bolestmi hlavy, nočními můrami nebo trvalým odporem přijímat instrukce o chodu technických přístrojů nezbytných k práci.

            Podle výzkumů lidem nejvíc vadí pomalost softwaru, zamrznutí systému, ztráta dat, chyby v programování, spamy, dotěrné internetové reklamy a problémy s novými programy a příslušenstvím. Člověka se zmocňuje pocit bezmocnosti a frustrace. Internet je ze způsobů mezilidské komunikace nejvíce náchylný k agresivitě. Vytáčí uživatele třeba pomalým stahováním dat, situacemi, kdy se internetová stránka zablokuje a komunikace se přeruší až po chybné odkazy či informace.

            Odborníci používají k léčbě tohoto novodobého syndromu různé strategie. Jedna z nich vede k prostému zlepšení vztahu k přístrojům zaujmutím správné polohy, například správným držením těla při práci s počítačem a omezení doby práce s přístroji. Jiná strategie se zaměřuje na trénování asertivity pacienta vyvracením jeho představ o tom, že není schopen přístroj používat. Žádné zaručené postupy ale neexistují. Pro tento syndrom jednadvacátého století se zatím stále hledají účinná řešení.

                                                                       (Zdroj časopis 100+1 4/2010)

            Dnes v podstatě všechny obory lidské činnosti vyžadují využívání nejrůznějších přístrojů, přinejmenším počítačů. Starší lidé, kteří se s počítači během své předchozí pracovní kariéry nesetkali, mají nezřídka kdy strach ze zacházení s těmito přístroji, zdráhají se těmto zručnostem učit a tím snižují svou pozici na trhu práce. Naštěstí již povinná školní docházka na základních školách dává žákům možnost seznámit se se základy práce na počítači. To zvyšuje jejích orientaci v počítačovém prostředí moderní doby, ale také náchylnost k využívání počítačů jako zdroje zábavy. Běžnou praxí dneška se již stalo, že vlastní děti učí své rodiče zacházení s počítači a tím jim pomáhají odbourávání tohoto technostresu. Proto děti učte své rodiče zacházet s počítači a rodiče, vy se nestyďte své ratolesti o pomoc a radu požádat.

                                                                                              Lukáš Bílý